Details

Studie över signifikant våghöjds förändring beroende på vind, 'fetch' och varaktighet

by Nordin, Lisa

Abstract (Summary)

Utanför Östergarnsholm, öster om Gotland, har mätningar utförts sedan våren 1995. Mätningarna är gjorda med instrument monterade på en 30 m hög mast samt med hjälp av vågbojar. Mätstationerna är placerade så att vid vind från Gotland blir vågorna begränsade av avståndet från mätstation till land (kallat fetch). Då vinden kommer norr och söder om Gotland, kan vågorna antas komma från öppet hav. Denna klara uppdelning på fetch är både till för- och nackdel för studien. En modell gjord och beskriven av Khama (1986), bygger i stora drag på integrering av vågspektrum. Modellen beskriver den signifikanta våghöjdens beroende av vind, varaktighet (den tid det blåst med konstant hastighet över ett område) och fetch. Modellen är indelad i två delar, där den ena är beroende av vind och fetch och den andra enbart av vind, därför att fetchen är så lång att den förlorar signifikans. Storleken på den dimensionslösa fetchen, x, bestämmer gränsen när vågorna beror på fetch och när de kommer från öppet hav. I modellen är denna gräns satt till 22 000, men borde enligt denna studie ligga betydligt lägre. Modellens resultat och mätningar stämmer förhållandevis bra överens vid fetchberoende förhållanden. Dock så underskattar modellen våghöjden en aning, vilket ökar för ökande våghöjd. Vid stor skillnad mellan våg- och vindriktning är det ökad risk för stora skillnader mellan modell och mätningar. Modellen överskattar signifikanta våghöjden 2-3 gånger för öppet hav, eftersom modellen antar att vågor hela tiden kommer från samma håll och inte tar hänsyn till synoptiska förändringar under transporttiden. Modellens funktion för varaktighet ger en större ökning av våghöjd än vad den faktiska ökningen är. Funktionen för varaktighen har därför om, men visar sig endast gälla för ung sjö, med definitionen Cp/U<0.9. Vid dyning då Cp/U>1.2, ökar våghöjden med tiden betydligt mindre än vid ung sjö. Stabilitet har också viss påverkan på våghöjden, dock har inga särskilda skillnader mellan modell och mätningar iakttagits beroende på stabilitet.

 

 

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fetch signifikant våghöjd varaktighet vindhastighet vindriktning vågriktning vågålder meteorology meteorologi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.