Details

Statlig rasforskning : En artikelserie om vart den svenska rasforskningen tog vägen

by Lizama Farias, Pablo

Abstract (Summary)
Statens institut för rasbiologi i Uppsala var det första i sitt slag att öppna i världen. Statlig utsovring av undermåliga människor diskuterades på många håll men förverkligades bara i ett fåtal länder. Bland dem hörde Sverige till pionjärerna. Efter andra världskriget blev det tyst om institutet i Uppsala. Det som en gång var rikets stolthet blev nu något det inte talades öppet om. Rasbiologiska institutet lades ner 1959.Vilka var de sista svenska forskarna att studera vid Statens institut för rasbiologi?Vart tog de vägen? Och vad finns i dag kvar efter rasbiologiska institutet?
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/29/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.