Details

Skolans viktigaste rum? : skolgården, en ofta bortglömd och outnyttjad resurs

by Thörnroth, Annette; Planting Wiman, Lena

Abstract (Summary)
Detta examensarbete har ett övergripande syfte att med en helhetssyn både beträffande utevistelse och barns utveckling undersöka uterummets/skolgårdens betydelse för barn främst i de lägre årskurserna i skolan. Skolgården och dess omgivningar är den miljö där barn tillbringar en stor del av sin tid, både inom skolan och på fritiden. Vi tror att skolgården kan vara en ofta underskattad resurs och att den skulle användas mer om den var utformad på ett bra sätt. Vi vill ta reda på hur utevistelse i framförallt områden med naturkaraktär kan utveckla den hela individen samt hur en bra skolgård kan vara utformad. Därför har vi utgått från två avgränsande frågeställningar som lyder: Varför är en grön skolgård viktig? Hur ska en bra skolgård se ut? För att uppnå vårt syfte har vi huvudsakligen inriktat oss på litteraturstudier. Vi har dessutom gjort egna undersökningar främst i form av intervjuer med vuxna som på olika sätt har anknytning till skolgårdar. Resultatet visar att natur och grönska har en stor betydelse på flera sätt. På skolgårdar med tillgång till områden med naturkaraktär är aktiviteterna mer varierade. Den mångdimensionella skolgården visar sig i vår undersökning vara den ultimata skolgårdsmiljön. Nyckelord Keyword Skolgård, utevistelse, helhetssyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:skolgård utevistelse helhetssyn

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.