Details

Skapandet av en berättelse

by Wesslegård, Mattias

Abstract (Summary)
Uppsatsen beskriver hela arbetsprocessen över hur en prototyp för en presentationsvideo kan skapas med stöd av Klaus Fogs fyra element. Information till designen hämtas från en kvalitativ intervju. Intervjusvaren sammanställs därefter och grundstenarna till berättelsen plockades ut med hjälp av Klaus Fogs element. Därefter åskådliggörs elementen i ett storyboard, som därefter omarbetas till en prototyp för en presentationsvideo. Presentationsvideon är ett case åt ett företag med namnet Aktivt Uteliv. Prototypen som skapas i uppsatsen ligger som diskussionsgrund för det fortsatta arbetet med presentationsvideon.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/19/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.