Details

Sistema de localització en interiors basat en una malla d'emissors d'ultrasons codificat

by Escudero Costa, Francesc

Abstract (Summary)
Resum En lactualitat, determinar la posició dun mòbil en interiors de locals en els que no es rep el senyal GPS i per on hi circulen persones habitualment, no es pot resoldre si no és amb un error mínim dun metre i mig. La present tesi descriu la solució que permet reduir aquest error fins a fer-lo menor de 30cm, gràcies al desplegament duna xarxa demissors dultrasons en el sostre del local, alimentats per un sincronisme comú. Cadascun daquests emissors està configurat amb un número identificador únic, identificador que cada emissor emet sobre una portadora ultrasònica de 40Khz, tot emprant una modulació damplitud. Els receptors que circulen per sota dels emissors reben els codis daquells que cauen dins del seu radi de cobertura, tradueixen el retard temporal en distància i obtenen la seva posició per triangulació. Atès que els receptors i els emissors no estan sincronitzats i que la velocitat del so a laire varia en funció de la temperatura i la resta de condicions ambientals, sha hagut dimplementar un algorisme daproximació successiva basat en el fet que la coordenada z del receptor és coneguda i fixada. Aquest algorisme és capaç de resoldre la desincronia entre emissors i receptors emprant tres emissors i eliminar les influencies ambientals si disposa de quatre emissors. La tesi es completa amb lanàlisi de les alternatives rivals i amb un estudi sobre els efectes que lexposició perllongada als ultrasons pot causar en persones i animals domèstics. Cal esmentar que aquesta solució es troba en fase dacceptació de la patent.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Margalef Marrugat, Jordi

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:eals electrònica

ISBN:

Date of Publication:07/14/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.