Details

Simon -en tracheotomerad pojkes annorlunda vardag

by Ahlberg, Zandra

Abstract (Summary)
Jag har valt att fokusera på hur en annorlunda elevs vardag ser ut. Jag har intervjuat diverse centrala personer i Simons liv inklusive honom själv. Genom observation av Simon i skolan tillsammans med intervjuerna har jag försökt skapa mig en bild av hur det är att leva med ett funktionshinder. Riskerar man att bli mobbad för att man är annorlunda? I litteraturdelen behandlas funktionshindrade människors situation och rättigheter förr och nu. Handikappbegreppets betydelse och hur det används belyses också. I slutdiskussionen jämförs litteratur med empiri och det visar sig att mycket av litteraturen överensstämmer med den verkliga situationen. Nyckelord Keyword Tracheotomi, funktionshinder, handikapp, elever med behov av särskilt stöd, annorlunda Innehållsförteckning Inledning .....................................................................................................4 Bakgrund ..............................................................................................4 Syfte.....................................................................................................4 Frågeställningar.....................................................................................4 Metodval...............................................................................................5 Förtydligande .............................................................................................................5 Litteraturgenomgång..................................................................................6 Historisk tillbakablick på de funktionshindrades situation .......................6 Historisk tillbakablick på de funktionshindrades rättigheter.....................7
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:tracheotomi funktionshinder handikapp elever med behov av särskilt stöd annorlunda

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.