Details

Shakespeare-en väg till motivation

by Sundman, Sandra

Abstract (Summary)
Det här examensarbetet handlar om att motivera elever att lära sig engelska och hur man som lärare kan arbeta i grundskolan för att både starka och svaga elever ska vilja och kunna lära sig engelska. Arbetet består av en studie av Donya Feuers Shakespeareprojekt i Stockholm, en litteraturstudie och en undersökning gjord i en sjätteklass. Undersökningen består av ett försök att genomföra en serie lektioner i Donya Feuers anda samt en utvärdering. Studien visar att det är viktigt att motivera elever så att de ska finna det meningsfullt att lära sig och att det går att genomföra delar av Shakespeareprojektet i en klass av en lärare. Nyckelord Keyword Shakespeareprojekt, motivation, inlärningsstilar, engelskundervisning, teater, Shakespeare 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund ............................................................................................................................ 4 1.1 Syfte ........................................................................................................................... 5 1.2 Problem ...................................................................................................................... 6 1.3 Metod ......................................................................................................................... 6 2 Litteraturgenomgång - teoriansats...................................................................................... 7 2.1 Hur elever lär.............................................................................................................. 7 2.2 Elevens motivation................................................................................................... 11 2.3 Hur ser dagens kunskapsbegrepp ut? ....................................................................... 12 2.4 Sammanfattning av litteraturavsnittet ...................................................................... 15 3 Donya Feuers Shakespeareprojekt: In the company of Shakespeare, ett möte över 400 år.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:shakespeareprojekt motivation inlärningsstilar engelskundervisning teater shakespeare

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.