Details

Sexuella övergrepp och missbruk : Kvinnor inom den frivilliga missbruksvården

by Björk-Timm , Sofia; Lindemann, Frida

Abstract (Summary)

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av sexuella övergrepp hos kvinnor inom den frivilliga missbruksvården samt beskriva kvinnornas situation utifrån utvalda livsområden. Studien bygger på material hämtat från DOK:s inskrivningsintervju 2007. Urvalet bestod av kvinnor inom den frivilliga missbruksvården som genomfört långa inskrivningsintervjun i DOK. Resultatet visade att 31,3 % av kvinnorna i undersökningsgruppen hade svarat ja på frågan om de varit utsatta för sexuellt övergrepp innan missbruksdebuten. Vid en jämförelse mellan kvinnor som varit utsatta för, respektive inte varit utsatta för sexuella övergrepp innan missbruksdebuten, visade resultatet att gruppen som varit utsatta hade sämre förhållanden inom flera livsområden samt ett tyngre missbruk jämfört med gruppen som inte varit utsatta. En slutsats som kan dras är att det är viktigt att vara medveten om att kvinnor inom missbruksbehandling kan ha flera problem än bara missbruket, medvetenheten gör det möjligt att erbjuda en bättre behandling för de här kvinnorna.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:csa dok sexuella övergrepp kvinnor missbruk förekomst livssituation social work socialt arbete

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.