Details

Sex- och samlevnadsundervisning i förhållande till teorier om utveckling

by Nanos, Natasha

Abstract (Summary)
Syftet är att beskriva några teorier som kan ligga till grund för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan och att ge en bild av vad läroplanen säger samt att lyfta fram de teorier lärare grundar sin undervisning på. I litteraturgenomgången gör jag en kort exposé av sexualundervisningens historia. Styrdokumenten behandlas utifrån sex- och samlevnadsundervisningens perspektiv. Sist behandlas två utvecklingsteorier; den biologiska och den psykosexuella teorien. Metoden har varit att genomföra djupintervjuer med lärare. Resultatet visar att de intervjuade lärarna inte medvetet grundar sig på någon utvecklingsteori. Läroplanen visar spår av båda teorierna samt det historiska arvet. Nyckelord Keyword Sex- och samlevnadsundervisning, LPO-94, utvecklingsteorier, biologi, psykosexualitet, lärande 2 3
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:sex och samlevnadsundervisning lpo 94 utvecklingsteorier biologi psykosexualitet lärande

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.