Details

Sensationsjournalistik i förortsetnologi : En diskursteoretisk analys av nyhetsmediers porträttering rörande arkeologiska utgrävningar i Botkyrka

by Renberg, Kristoffer

Abstract (Summary)
I denna uppsats kombineras diskursteori med olika perspektiv på arkeologi och massmedier för att beskriva hur det arkeologiska arbetet i Botkyrka porträtteras i dagstidningar. Frågor som hur, när och varför artiklarna skrivs eller inte skrivs besvaras. Artiklarna som är utgångspunkt för studien hittades med Internettjänsterna Mediearkivet och Presstext. De visade sig kretsa uteslutande kring fynden som görs, till skillnad från arkeologerna som anser att fynden främst är ett källmaterial. För att artiklarna ska skrivas och publiceras måste emellertid både journalisterna och arkeologerna kunna framställa fynden som sensationella i någon form, men det händer sällan då antalet artiklar är få. Nyckelord: diskursteori, medieanalys, arkeologi, Botkyrka INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/03/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.