Details

Se möjligheterna. Om tematiskt inriktat arbetssätt : varför och hur?

by Ericsson, Dennis; Jonsson, Charlotta

Abstract (Summary)
I detta arbete har vi studerat några pedagoger och deras syn på lärande. En viktig del i dagens skola är att eleven själv kan och ska kunna påverka sin lärandesituation samt ta ansvar för sitt arbete. Dessutom bör undervisningen ligga så nära elevens verklighet som möjligt för att på ett bättre sätt fånga hans/hennes intresse och därigenom öka motivationen. Istället för att arbeta ämnesvis vill vi utgå från områden som ligger eleven nära. Dessa områden delar vi sedan in i teman. I varje tema integreras sedan de i grundskolan förekommande ämnena. Varje tema är indelat i en basdel och en forskningsdel. Basdelen tillgodoser de ämneskunskaper som krävs enligt kursplanerna medan forskningsdelen däremot tillgodoser de enligt läroplanen föreskrivna kraven på ett undersökande arbetssätt samt elevens egna intressen. Nyckelord Keyword Tema, tematiskt arbetssätt, helhetssyn, ämnesövergripande, elevernas verklighet
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:tema tematiskt arbetssätt helhetssyn ämnesövergripande elevernas verklighet

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.