Details

Skönlitteratur + Läsinlärning = Sant? : En studie om att använda skönlitteratur i läsinlärningen Fiction and Literacy, are they connected? : A study of the possibilities to use fiction in the process of teaching how to read.

by Gustavsson, Catrin; Lysebring, Stina

Abstract (Summary)

Detta examensarbete har som syfte att undersöka hur lärare kan kombinera skönlitteratur med läsinlärningen i de tidiga skolåren. Ett andra syfte är att undersöka om ett sådant arbetssätt medför några förtjänster gentemot andra arbetssätt inom läsinlärning, och vilka dessa förtjänster då kan vara. Undersökningen genomförs med hjälp av litteraturstudier och en empirisk undersökning i form av intervjuer. Resultatet visar på både för- och nackdelar med skönlitteratur i läsinlärningen, dock väger fördelarna tyngre. De fördelar med ovannämnda arbetssätt som framkommer av undersökningen är positivt överraskande. Förhoppningen är att den som läser detta examensarbete ska få en förändrad syn på skönlitteraturens plats i skolan, och dess betydelse för läsinlärningen.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:lärarens betydelse för elevernas läsinlärning personligt förhållningssätt skönlitteraturens möjligheter

ISBN:

Date of Publication:

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.