Details

Samtida konsthantverk ur konsthantverkarens perspektiv : En textanalys av artiklar publicerade i Tidskriften Svenskt konsthantverk

by Lillieström Hallberg, Charlotta

Abstract (Summary)

Arbetets syfte är att genom textanalys av artiklar publicerade i Tidskriften Svenskt konsthantverk under åren 2004 och 2008 belysa det samtida konsthantverket i Sverige sett ur konsthantverkarens perspektiv. Utifrån syftet besvaras följande frågeställningar: Vad väljer konsthantverkaren att lyfta fram och berätta om i en intervjusituation? samt Hur ser konsthantverkaren på begreppet konsthantverk? Frågeställningen besvaras genom en kvalitativ dokumentstudie, där textmaterialet ur artiklarna tolkas. Studien visar att bilden av det samtida svenska konsthantverket är mångfasetterad sett ur konsthantverkarens perspektiv. Det samtida svenska konsthantverket inrymmer det mesta från bruksföremål till idébaserade och konceptuella objekt. Och bland konsthantverkarna finns hela spektret från de som gör allt själv, från idé till färdig produkt, till de som nyttjar outsourcing av vissa delmoment i en tillverkningsprocess, till de som arbetar som formgivare och låter andra stå för tillverkningen.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:konsthantverk konsthantverkare keramik textil tidskriften svenskt

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.