Details

Samma nyheter i olika tidningar? : en kvalitativ innehållsanalys på tre gratistidningar

by Hagrenius, Tobias

Abstract (Summary)

Huvudresultaten i undersökningen är att de tre gratistidningarna väljer att profilera sig helt olika. City Göteborg väljer att profilera sig som en gratistidning med lokala nyheter i ett kvällstidning format. PunktSE väljer att profilera sig som en gratistidning med en blandning av lokala och nationella nyheter i ett kvällstidningsformat. Metro väljer däremot att profilera sig som en gratistidning med nationella nyheter i ett seriöst perspektiv. Gratistidningarna skiljer sig inte mycket ifrån betaltidningarna och analysen överensstämmer även mycket väl med tidigare forskning på området. De kriterier en händelse måste uppfylla i betaltidningar måste även en händelse uppfylla i gratistidningarna för att bli en nyhet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:gratistidningar innehållsanalys dagstidningar

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.