Details

Samband vid Brf. Krönet : studier runt en väderstation

by Hansson, Niklas

Abstract (Summary)

Syftet med detta examensarbete är att titta på och eventuellt upptäcka vissa samband mellan de vanligaste klimatparametrarna (lufttemperatur, sol, vind, luftfuktighet och lufttryck) och inomhusklimatet. Inomhusklimatet är i detta arbete det samma som luftens temperatur inomhus.

Även en sammanställning av två studier kring NordIQ’s styrning av värmesystemet och tappvarmvattnet görs.

 

En stor del av arbetet har varit att sammanställa och studera insamlad data från bland annat en väderstation.

Under den här perioden (våren) är det solen och utomhustemperaturen som har störst påverkan på temperaturen inomhus.

 

En stor del inom energisektorn idag handlar om att använda energin effektivare och minska på utsläppen. Förhoppningen är att detta arbete ska kunna hjälpa till i den riktningen. Att utnyttja gratisenergin och dra ner på t.ex. fjärrvärmen är ett sätt, att inte kyla bort övertemperaturer utan att istället dra ner på den köpta energin.

 

Ett annat sätt att utnyttja energin på ett effektivare sätt är att öka avkylningen och minska på flödet i uppvärmningssystemet. Det är något som NordIQ säger sig göra med sin styrning av värme och tappvarmvatten.

Sammanställningen visar att det stämmer.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:weather station connection indoorclimate temperature väderstation samband inneklimat temperatur

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.