Details

Revolution som kom av sig

by Palm, Kristina

Abstract (Summary)
Licentiate thesis 2003 Department of Industrial Economics and Management Division of Industrial Ergonomics and Operations Management Royal Institute of Technology (KTH) SE- 100 44 Stockholm T his thesis is based on a case study of an organizational change-project within Civil Engine at Volvo Aero Corporation. The changeproject was aimed to create an organization built on collaboration, which differs radically from traditional industrial work. Existing boundaries between the blue- and white-collar workers were meant to be erased and work would be performed and decisions thereby be taken by that or those persons who are most appropriate. The co-workers demand on work should be satisfied as well as the enterprises demand on efficiency and longterm competitiveness. The projects goals were not fulfilled, but it could have been a first step towards a radical transformation of how work can be organized. As the project did not come out as expected effects of a vertical integrated organization cannot be concluded. The discussion is therefore mainly about possibilities and obstacles in work of radical changes. The main topic is to analyse what a vertical integrated organization can be and what meaning it has for the employees and the enterprise. This thesis contributes to a tentative model with four types of difficulties, to be noticed to increase the possibilities for successful radical changes: • obstacles of first order • obstacles of second order • resistances of first order • resistances of second order Further on this thesis contributes to define a supposed organization built on collaboration according to Volvo Aero Corporation and to relate it to the conceptions on post-bureaucratic and post-Tayloristic organizations. 8 Kristina Palm Revolutionen som kom av sig 03-03-05 11.49 Sida 9 Till min syster Ulrika Revolutionen som kom av sig 03-03-05 11.49 Sida 10 Revolutionen som kom av sig 03-03-05 11.49 Sida 11 Förord Nu när jag äntligen nått slutet vet jag inte var jag skall börja. Det finns så många människor jag vill tacka för allt stöd de sista åren. För att ge en rättvis bild av min resa i akademin kan jag inte undvika att skriva om mitt liv med nackskada. Min avhandling har kommit att symbolisera såväl en intellektuell som en fysisk utmaning. Jag var 22 år när smärtan började komma och först när jag snart skulle fylla 26 fann jag ett sätt att lindra den och må bättre. Vägen dit var lång och stundtals mycket jobbig. Jag vet att kampen är min egen och att jag själv gjort det tyngsta jobbet, men utan många i min omgivning hade jag varken kunnat färdigställa min avhandling eller fysiskt må så bra som jag gör idag. Först och främst vill jag tacka min handledare professor Jan Forslin, som gjort detta arbete möjligt, men än mer för aldrig bristande tålamod. Våra samtal om forskning har alltid gett mig ny kraft och nytt intresse i mitt arbete och genom dina kommentarer har jag kunnat hitta kärnan i mitt arbete och göra det intressant för läsaren. Genom ditt tålamod har jag givits möjligheten att artikulera mina tankar och hitta mitt eget språk - det har inte alltid varit lätt! Jag vet att du inte tycker att jag behöver tacka dig för din omtänksamhet, men ditt stöd och dina ansträngningar för att försöka förstå mitt liv med smärta har varit en ovärderlig hjälp. Förutom handledare har Du varit en förebild, mentor och inspiratör och numera räknar jag dig som en god vän. Förutom professor Jan Forslin vill jag tacka
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Kungliga Tekniska högskolan

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:91-7283-451-X

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.