Details

Relationship lending and small business finance: empirical relationship lending and small business finance: empirical analysis of cost of capital, credit rationing, and firm performance

by Montoriol Garriga, Judit

Abstract (Summary)
Resum Aquesta tesis investiga les fonts de valor de la banca relacional per les empreses. Després dun primer capítol introductori, el Capítol 2 revisa les contribucions més rellevants en la literatura de la banca relacional. El Capítol 3 adreça la pregunta si la banca relacional és compatible amb la competència bancària, usant dades duna enquesta a petites empreses dEstats Units. El resultat principal és que les tecnologies de banca relacional poden ser usades en les mercats bancaris més competitius sempre i quan les empreses es comprometin a demanar prestat de un sol banc. El Capítol 4 proposa una estratègia empírica per tal de discriminar entre les prediccions teòriques oposades de tenir una relació banc-empresa exclusiva: estimar lefecte diferencial en el cost i la disponibilitat del crèdit segons el grau de competència bancària. El Capítol 5 estudia lefecte de la banca relacional en la rendibilitat de lempresa. Pels dos últims capítols sutilitzen dades de panel de 70,000 petites i mitjanes empreses espanyoles (1993-2004). Els resultats són consistents amb la visió que els bancs sapropien majoritàriament del valor generat en les relacions properes amb les empreses sempre i quan no senfrontin a la competència daltres prestadors.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Cuñat Martínez, Vicente

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:economia i empresa

ISBN:

Date of Publication:11/29/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.