Details

Syskonkärlek : Relationen mellan systrar över tid

by Lampinen, Linda; Friberg, Anna

Abstract (Summary)
Den här uppsatsen handlar om hur relationen mellan systrar kan se ut och hur den kan komma att förändras med tiden, antingen till det bättre eller sämre. Vi fokuserar på barndom, vuxenliv samt om det finns någon idealbild för hur en syster ska vara. Finns denna då i verkligheten? Vi har intervjuat fem kvinnor där samtliga har systrar. Två av dessa informanter är tvillingar vilket har gjort att det är ett särskilt avsnitt på just tvillingskap. Det vi har sett är att relationen mellan systrar kan se väldigt olika ut, antingen är det en nära relation eller så existerar den i stort sett inte alls. Systrarna tar på sig eller tilldelas olika roller som gör att de blir till de personer de blir. Nyckelord: • Systerrelation • Identitetsskapande • Syskonkärlek • Interaktionism INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning…………………………………………………………………………………1 1.2 Bakgrund………..……………………………………………………………………….1 1.3 Syfte och frågeställning….……..………………………………………………………..2 1.4 Material och metod………..…….……………………………………………………….3 1.5 Urval och källkritik………...…………………………………………………………….4 1.6 Teori………...…………………………………………………………………………....5 2. Informanterna…….……………………………………………………………………...7 3. Familjen och syskon……….……………………………………………………………..9 4. Synen på tvillingskap……..……………………………………………………………..13 5. Relationen mellan systrar under barndomen…………………..……………………...17 6. Relationen mellan systrar i vuxenlivet…………..…………………………….………..20 7. Tillfällen då det har varit bra att ha en syster………………………….…..….……….22 8. Förväntningar på en syster/Bilden av den ideala systern……………………………...24 9. Avslutande sammanfattning……………………………………………………………..26 Källförteckning…………………………………………………………………..………….28 Tryckta källor…………………………………………………………………………………28 Informantförteckning…………………………………………………………………………29 Otryckta källor………………………………………………………………………………..30 Bilaga
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/29/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.