Details

The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland.

by Hallstedt, Pelle; Högström, Mats, PhD

Abstract (Summary)
Avhandlingens syfte är att beskriva, analysera och jämföra rekontextualiseringen av socialpedagogik i tre olika curriculum; I Nijmegen (Nederländerna), Lillehammer (Norge) och Sligo (Irland). Rekontextualisering, ett begrepp hämtat från Basil Bernstein, syftar på den transformation som sker när socialpedagogik flyttas in i ett undervisningssammanhang. Materialet består av texter: läroplaner, studiehandledningar, timplaner, studieuppgifter, praktiklistor och av intervjuer med: lärare, administratörer, studenter, samt av observationer: lektioner, handledningar. Den centrala analysen av de tre curriculum behandlar deras konstruktion av klienten, socialpedagogen och relationen mellan dem. Avhandlingen visar på en tydlig koppling mellan organisationen av utbildningen och dessa konstruktioner, liksom mellan curriculum och respektive lands organisation av välfärd.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Lunds universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Education; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Sociology; Sociologi; Pedagogy and didactics; Sociology; welfare state; social pedagogy; recontextualisation; pedagogic discourse; higher education; ethnography; discourse analysis; classification and framing; Basil Bernstein; curriculum; Pedagogik; didaktik; Special didactics; Specialdidaktik; Humanities/Social Sciences

ISBN:91-85042-17-X

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.