Details

Prototipatge Ràpid de la Capa Física d'OFDM: cas HIPERLAN/2

by Serra i Serra, Moisès

Abstract (Summary)
Aquesta tesi presenta laplicació duna nova metodologia de prototipatge ràpid basada en plataformes per a subsistemes de comunicació, en concret, la part digital de la capa física del protocol sense fils HiperLAN/2. Les principals contribucions daquest treball de recerca són: - Formulació i validació duna metodologia de disseny que transforma directament les especificacions a nivell de sistema a plataformes físiques, mantenint de forma intensiva la verificació heterogènia multinivell. - Exploració i implementació de noves arquitectures hardware per millorar algorismes complexos en la cadena HiperLAN/2, obtenint models sintetitzables per la capa física digital de lemissor i receptor de lHiperLAN/2. - Prototipatge de la part digital de la capa física de lemissor HiperLAN/2 amb una tassa de transmissió de dades de 12MBits/s, en una plataforma adequada per a sistemes WLAN. El propòsit daquest prototipatge és demostrar lalta productivitat de la metodologia que acaba implementant el disseny en plataformes físiques. Aquest treball sestructura en quatre parts: conceptes fonamentals, metodologia de prototipatge ràpid, disseny de la capa física i prototipatge de lemissor. Als conceptes fonamentals, es fa una introducció a la modulació OFDM explicant el model de senyal, propietats i avantatges daquesta modulació. A continuació, es presenta lestàndard sense fils HiperLAN/2 que utilitza la modulació OFDM. En concret, es presenten els entorns de treball, la topologia, la capa física, la complexitat del model i tipus de ràfegues de lestàndard HiperLAN/2. A la metodologia de prototipatge ràpid dun sistema WLAN, es presenta la metodologia utilitzada pel prototipatge de lemissor i receptor de la part digital de la capa física de lHiperLAN/2. A continuació es fa una introducció al prototipatge ràpid, sexposen els requeriments de les plataformes de prototipatge dun sistema WLAN, es mostren lestat de lart dentorns i plataformes per a sistemes WLAN i sexpliquen les arquitectures de les FPGAs de Virtex. A continuació, es presenta la metodologia WLAN amb els mètodes de sincronització i els fluxos de disseny que utilitza. En concret, es presenten dos fluxos de disseny diferents, un flux clàssic i laltre més específic adaptats als sistemes WLAN, els quals ofereixen varies alternatives molt interessants de verificació heterogènia multinivell. Per acabar, es comenten els conceptes dabstracció funcional, dortogonalitat i dheterogeneïtat de la metodologia. Al disseny de la capa física de lemissor i receptor es mostren en detall les seves estructures i els seus components computacionals. Shan proposat contribucions significatives pels mòduls de la IFFT/FFT, equalitzador de canal, sincronitzador, interleaver/deinterleaver i Viterbi. Els resultats de síntesis mostren la millora en comparació amb dissenys alternatius actuals. Els models obtinguts de lemissor i del receptor mostren la seva funcionalitat i les seves prestacions a nivell de sistema. Al prototipatge de lemissor, es descriuen el canvis aplicats al model de lemissor per tal de fer el prototipatge en una plataforma específica. Al final, es presenten els resultats obtinguts a través de lanalitzador despectres i es fa una estimació del consum de potència de lemissor que validen el mètode proposat.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Carrabina i Bordoll, Jordi; Martí i Puig, Pere

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:448 departament d enginyeria electronica

ISBN:

Date of Publication:05/11/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.