Details

Processorientering i en global kundorienterad koncern : En studie av Sandvik Coromants verksamhetsstyrning

by Smedeby Berg, André; Holmström, Karl

Abstract (Summary)

För det multinationella företaget är det rimligtvis en stor utmaning att kunna ta hänsyn till såväl den lokala som den globala dimensionen. Förevarande uppsats syftar till att kartlägga hur organisk processorientering fungerar som styrform i en global kundorienterad koncern. Med utgångspunkt i vald teori formuleras en tes med innebörden att denna styrform förväntas vara lämplig för en global verksamhet där stora krav på kundfokus, flexibilitet och anpassningsbarhet ställs. Samtidigt förväntas den försvåra integrationen av koncernens dotterbolag.

Studien genomfördes genom att undersöka hur skärverktygstillverkaren Sandvik Coromant organiserar sin globala verksamhet med dotterbolag i 130 länder. Intervjuer har genomförts med beslutsfattare vid huvudkontoret, på tre dotterbolag samt med en globalt kundansvarig. Utifrån en tematisering av intervjumaterialet dras följande slutsatser:

Organisk processorientering tycks vara en användbar styrform för den globala kundorienterade koncernen och kräver relativt autonoma dotterbolag. På grund av det integrationsproblem som tenderar att uppstå till följd av autonomin samt ett komplext inbördes beroende som inte är uppenbart för de lokala organisationerna, krävs emellertid att koncernen är organiskt processorienterad även i den laterala dimensionen.  I Sandvik Coromant koordineras verksamheten således genom ett horisontellt styrt, globalt Key Account Management-system samt väl etablerade nätverk mellan dotterbolagscheferna. Detta tycks resultera i att beroendet synliggörs och dotterbolagen motiveras att se till helheten. På så sätt kan integration underlättas utan att differentieringen samordnas bort och hänsyn tas till såväl den lokala som den globala dimensionen.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:suboptimering integration key account management processorientering international business verksamhetsstyrning sandvik coromant studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.