Details

Presentationen av muslimer i tv-serien Andra Avenyn : Hotbild, hjältar eller något mittemellan?

by Roth, Madlene

Abstract (Summary)
I uppsatsen har jag undersökt hur muslimer presenteras i tv-serien Andra Avenyn där strategin utgörs av en diskursanalys. Denna grundar sig på Edward Saids antaganden i verket Orientalism samt Magnus Bergs teori om hur orientalen framställs inom populärkulturen, vilket han presenterar i Hudud: en essä om populärorientalismens bruksvärde och världsbild. Jag diskuterar endast de aspekter av populärkulturen som berör film då mitt undersökningsmaterial är en tv-serie. Genom studien av Andra Avenyn presenteras ett förslag till en påbyggnad av Bergs teori om orientalen. I analysen diskuterar jag mig fram till hur Andra Avenyn liknar samt skiljer sig ifrån de populärorientalistiska filmer Berg analyserat. Nyckelord: muslimer, orientalism, populärorientalism, mångkulturalitet. 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 6 3 DISPOSITION 8 4 MATERIAL 9 5 METOD 11 5.1 TEKNIK 11 5.2 STRATEGI 13 5.3 ANALYS 14 6 FORSKNINGSLÄGE 15 6.1 KOLONIALTIDEN OCH DESS KRITIK – EN INTRODUKTION TILL
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/11/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.