Details

Positionsindikering i bilder och video för WITAS dialogsystem

by Lindblom, Hannes

Abstract (Summary)
Denna rapport beskriver arbetet med en utökning av ett dialogsystem till en UAV (Unmanned Aerial Vehicle, obemannad flygande farkost). Arbetet är utfört i WITAS-projektet (Wallenberg laboratory for research on Information Technology and Autonomous Systems), ett projekt som har som m?al att utveckla en helikopter som ska kunna verka autonomt i t.ex. en trafikmiljö. Syftet med dialogsystemet är att en operatör med talspr?ak ska kunna ge kommandon till och f?a information fr?an helikoptern. Detta examensarbete har som m?al att utöka dialogen till att bli multimodal, dvs. att även innefatta pekningar och rörelser med musen. Operatören ska allts?a kunna peka ut platser och objekt i en karta för att komplettera ett talat kommando eller f?a data utritat i kartan som svar p?a en förfr?agan. This thesis describes the work of extending a dialogue system for a UAV (Unmanned Aerial Vehicle). The work is done within the WITAS project (Wallenberg laboratory for research on Information Technology and Autonomous Systems), a project whose goal is to develop a helicopter that is supposed to act autonomously in a traffic environment. The purpose of the dialogue system is to provide an interface between the helicopter and an operator, so that the operator can communicate in natural language. The goal of this master thesis is to extend the dialogue not only to contain spoken phrases, but also gestures from the operator. The operator is supposed to be able to point out locations on a map as a complement to a spoken phrase, or to receive graphical feedback as a reply to a request. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:multimodal dialog uav

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.