Details

Positionering av mobila enheter via GPS och GSM

by Edholm, Anna; Karlsson, Anna-Carin

Abstract (Summary)
Denna rapport är en sammanställning av utfört examensarbete åt CreateIT AB i Junsele. Uppgiften var att utreda hur man kan implementera ett system för att ta reda på en mobils position i CreateITs tidredovisningsapplikation. I rapporten tar vi upp flera teorier för hur en position kan bestämmas, dels GSM-nätets positionsbestämning och dels genom GPS-satelliter. Fördelar och nackdelar med de båda systemen diskuteras i rapporten. Vi granskar de tjänster och produkter som finns på marknaden våren 2002. Slutligen sammanfattar vi systemen, produkterna och skriver rekommendationer till företag som vill positionsbestämma sina anställda. Fakta har hämtats från operatörer i Sverige, mobiltelefonföretag, Internet, artiklar, tillverkare och distributörer av GPS-enheter Nyckelord Keyword Positionering, GSM, GPS Förord Examensarbetet har utförts på distans åt CreateIT AB, Junsele under våren 2002. Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla människor som har ställt upp för oss under examensarbetets gång. Speciellt tack till vår handledare på CreateIT, Peter Sehlin, vår handledare på ITN, Patrik Björklund och alla snälla människor som har lånat ut telefoner till oss, då telefonintervjuer är en stor del av arbetet. Norrköping 2002-06-06 Anna Edholm och Anna-Carin Karlsson 1 Sammanfattning Denna rapport är en sammanställning av utfört examensarbete åt CreateIT AB i Junsele. Uppgiften var att utreda hur man kan implementera ett system för att ta reda på en mobils position i CreateITs tidredovisningsapplikation. I rapporten tar vi upp flera teorier för hur en position kan bestämmas, dels GSMnätets positionsbestämning och dels genom GPS-satelliter. Fördelar och nackdelar med de båda systemen diskuteras i rapporten. Vi granskar de tjänster och produkter som finns på marknaden våren 2002. Slutligen sammanfattar vi systemen, produkterna och skriver rekommendationer till företag som vill positionsbestämma sina anställda. Fakta har hämtats från operatörer i Sverige, mobiltelefonföretag, Internet, artiklar, tillverkare och distributörer av GPS-enheter. 2 Abstract This report describes a final-year examination project performed at CreateIT AB in Junsele. The task was to investigate how a system for mobile positioning can be implemented in CreateITs application for account of time. In this report several theories for positioning are discussed. Both through GSMnetworks and through GPS-satellites. Advantages and disadvantages with both positioning systems are discussed in the report. We review the services and products that exist on the market the spring 2002. Finally we sum up the systems, the products and write a recommendation to companies that wishes to position their employees. Facts have been collected from operators in Sweden, other mobile telephone companies, the Internet, articles, manufacturer and distributor of GPS-modules. 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning........................................................................................................6 1.1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:positionering gsm gps

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.