Details

Positionering i GSM-nätverk

by Persson, Patrik

Abstract (Summary)
Merparten av de kommersiella system för mobilkommunikation som finns och byggs i världen idag bygger fortfarande p?a GSM, antalet abbonnenter är över 2 miljarder. För att utöka funktionaliteten med mobila terminaler har det forskats p?a att införa positionering i GSMnätverk. Tjänster som använder abbonnentens positionsinformation kallas Location Based Service och de ger möjlighet att utöka funktionaliteten och spara användaren av tjänsten arbete. Rapporten beskriver olika tekniker för positionering och slutsatsen att CGI-TA är den teknik som positioneringen ska byggas p?a. Denna teknik finns tillgänglig hos de svenska operatörerna idag och för att kommunicera med dem används Mobile Location Protocol 3.0.0. Implementation av positioneringen realiserades i en J2EE-miljö i form av en WebLogic Server 8.1 med hjälp av Enterprise Java Beans och Java Connector Architecture. Prototypen verifierades med hjälp av en emulator till Ericsson Mobile Positioning System som klarar av att hantera Mobile Location Protocol 3.0.0. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/17/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.