Details

Portabelt arbetsbord : Examensarbete, produktutveckling - formgivning

by Leander, Araceli; Blomkvist, Moa

Abstract (Summary)

Detta examensarbete går ut på att ta fram en ergonomisk arbetsmöbel som tillåter de fyra sittställningarna skräddare, knäsittande, nigställning och viloställning. Projektet är baserat på ett tidigare uppdrag från kursen KPP103, Industridesign II, där uppgiften var att utveckla en sittmöbel med tillhörande arbetsbord. Sittmöbeln utvecklades åt naprapaten Krister Lienius som menar att dessa sittställningar är bra för en stark och välmående kropp för att kunna undvika skador i rygg och leder.

Detta examensarbete bygger också på Krister Lienius tanke om de fyra sittställningarna men fokus har endast lagts på arbetsbordet då det är grundläggande för att man ska kunna sitta i dessa ställningar och arbeta. Uppgiften har blivit att utveckla ett portabelt arbetsbord som går att höjd- och vinkeljustera. Att det är portabelt medför att man kan sitta i de fyra sittställningarna var man vill och inte är låst till en särskild sittmöbel.

Utvecklingsarbetet har baserats på studier i ergonomi, mätningar på olika människor samt enkätundersökningar. Vi har tillämpat den designprocess som lärs ut på Mälardalens högskola för produktutveckling och använt oss av rekommenderade verktyg för att komma fram till bästa möjliga lösning på problemet.

Resultatet består av ett koncept där ett portabelt arbetsbord har utvecklats och en fysisk modell i full skala har tagits fram. Detta för att få en känsla av hur den slutgiltiga produkten kommer att se ut. Även CAD-filer och renderade bilder finns som underlag där funktioner beskrivs tydligare.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mälardalens högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:design produktutveckling portabelt arbetsbord ergonomi sittställningar

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.