Details

Poder y autoridad en las relaciones internacionales: el control del comercio electrónico en Internet

by Ibáñez Muñoz, Josep

Abstract (Summary)
RESUM El comerç electrònic a internet està controlat essencialment per actors privats, en la seva majoria empreses i associacions empresarials dels sectors econòmics vinculats a les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquests actors, en ocasions veritables autoritats, exerceixen el seu poder sobre els mercats electrònics a través de marcs normatius i de configuracions tècniques que els permeten establir les condicions de funcionament de les infraestructures, els codis i els continguts dinternet. El control de les estructures de poder al ciberespai per part dactors privats es realitza amb laquiescència i el suport dalgunes autoritats públiques, especialment les dEstats Units. Aquest control ha reduït els riscos que amenaçaven lexpansió dels mercats electrònics, però al mateix temps ha contribuït a que internet deixi désser un espai predominantment públic, obert, lliure i gratuït per convertir-se en un espai predominantement privat, tancat, controlat i de pagament.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:García Segura, Caterina

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:dret

ISBN:

Date of Publication:05/07/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.