Details

Pirates of Ambivalence : En semiotisk analys av maskuliniteter hos Jack Sparrow i filmen Pirates of the Caribbean – Svarta pärlans förbannelse.

by Kulle, Therese; Edlund, Sofie

Abstract (Summary)
Södertörns högskola Medie- och kommunikationsvetenskap B-uppsats HT-06 Therese Kulle & Sofie Edlund Titel: Pirates of Ambivilance – En semiotisk analys av maskuliniteter hos Jack Sparrow i filmen Pirates of the Caribbean – Svarta pärlans förbannelse. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken sorts maskulinitet som Jack Sparrow i filmen Pirates of the Caribbean – Svarta pärlans förbannelse representerar. Uppsatsen bygger på Robert W. Connells maskulinitetsteori med fokus på den hegemoniska maskuliniteten. Vårt urval består av tre scener i filmen Pirates of the Caribbean – Svarta pärlans förbannelse. För att uppnå vårt syfte har vi utgått från semiotisk metod och använt oss av Keith Selby & Ron Cowderys analysmodell för television. Vi har i vår analys kommit fram till att Jack Sparrow i filmen Pirates of the Caribbean – Svarta pärlans förbannelse framställs som en ambivalent och komplex man. Vi kan se tecken på att han är bärare av den hegemoniska maskuliniteten men också tecken på att han bryter mot den. Sammantaget tycker vi att Jack Sparrow kan ses som ett uttryck för att det Connell benämner som den hegemoniska maskuliniteten är i förändring. 1 Pirates of Ambivilance INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/24/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.