Details

Performance based concrete mix-design :aggregate and micro mortar optimization applied on self-compacting concrete containing fly ash

by Utsi, Sofia, PhD

Abstract (Summary)
Självkompakterande betong (SKB) skall fylla formen och omsluta armeringen utan yttre vibrering. SKB introducerades i mitten av 1980-talet och Japan var pionjärer inom området. För att SKB skall kunna flyta ut ordentligt utan att ballasten separerar så ställs det höga krav på den färska betongen. Den största skillnaden mellan SKB och normal-vibrerad betong nämns ofta som lägre vatten pulver tal, större andel cementpasta, lägre andel grovballast samt inblandning av effektiva superplastiserare. Mycket forskning har bedrivits inom området sedan SKB introducerades för första gången, och flertalet proportionerings metoder har utvecklats genom åren.  I den här avhandlingen ges ett förslag på hur man kan välja tillgängligt material på bästa möjliga sätt så att det passar det tänkta tillämpningsområdet, s.k. utförandebaserad optimering. Syftet med utförandebaserad optimering är att tillvarata egenskaperna från det tillgängliga materialet på bästa möjliga sätt.Metodiken bygger på enkla verktyg för att karakterisera egenskaper som är av vikt för den färska betongblandingen. En metodik för finbruksoptimering tillsammans med en metod för hur man kan välja en lämplig graderingskurva föreslås. Resultaten från dessa två kopplas sedan samman med en föreslagen kopplingsparameter, vilken möjliggör en direkt översättning mellan finbruksfasen och den valda graderingen. En strukturerad metod föreslås för hur delmaterialen kan sättas samman utifrån tillämpningsområdet samt hur justeringar kan göras för att förändra de färska egenskaperna. Självkompakterande betong innehåller en relativt hög andel finpulvrigt material, tex. kalkstensfiller, silika eller flygaska. Flygaska är en mineralprodukt som uppstår vid koleldning vid el- och värmeproduktion. Flygaskans sfäriska och släta partiklar i kombination med dess låga densitet har visat sig ha fördelaktiga egenskaper i den färska betongen. Flygaska har inte varit särskilt vanligt vid svensk betongtillverkning, främst på grund liten inhemsk produktion av högkvalitativ flygaska. Intresset för flygaska har dock ökat under de senaste åren. Då flygaska har pozzolana egenskaper så kommer dess inblandning i betong att påverka de unga och mogna egenskaperna.Den här avhandlingen inkluderar en undersökning av flygaskans inverkan på egenskaperna i den unga betongen. En numerisk tendensmodell är etablerad, vilken gör det möjligt att prediktera värme- och hållfasthetsutveckling i en betong innehållande flygaska i varierande mängd samt för varierande vattencementtal. Det möjliggör beräkningar av t.ex. formrivningstid eller åtgärder för att förhindra tidig frysning då flygaska används.  Risken för tidiga temperatursprickor hos betong innehållande flygaska har även testats. Resultaten visar att risken för genomgående sprickor minskar signifikant för betong innehållande flygaska i jämförelse med betong tillverkad av endast Portland cement. Risken för tidiga ytsprickor blir dock inte förbättrad med inblandning av flygaska. 
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.