Details

Penetrationstester : Offensiv säkerhetstestning

by Bostorp, Carl-Johan

Abstract (Summary)
Penetrationstester är ett sätt att utifrån ett angreppsperspektiv testa datasäkerhet. Denna rapport tar upp ett antal vanliga sårbarhetstyper att leta efter, och föreslår metoder för att testa dem. Den är skapad för att vara ett stöd för organisationer som vill starta en egen penetrationstestverksamhet. I rapporten ingår därför förutom sårbarhetstyper att leta efter, även de viktigaste typer av verktyg och kompetenser som behövs. Även förslag på administrativa rutiner och en grov skiss på utförandet finns med. I sista kapitlet finns sedan en diskussion om hur rapporten kan ligga till underlag för fortsatt arbete och hur penetrationstester använder sig av/ relaterar till ett par närliggande områden såsom kryptering och intrångsdetektering. Det hela avslutas med en liten analys på när penetrationstester är användbara, vilket är när de antingen är helautomatiserade och bara kontrollerar ett fåtal sårbarheter, eller när kostnaden för ett intrång skulle bli väldigt stor. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:12/05/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.