Details

Paper de la senyalització de la Reelina en la migració neuronal al Sistema Nerviós Central

by Simó Olivar, Sergi

Abstract (Summary)
RESUM: Durant el període de formació del Sistema Nerviós Central (SNC) una multitud de factors participen en el desenvolupament de les diferents estructures cerebrals. Aquests factors controlen tant la migració cellular com el correcte posicionament de les diferents cèllules dins el SNC. La Reelina és un proteïna soluble de matriu extracellular expressada al llarg del desenvolupament i de ledat adulta, encara que la seva funció principal shipotetitza durant el desenvolupment. La present tesi abarca tres funcions diferents de la Reelina en el control de la migració cellular durant el desenvolupament i ledat adulta. En el primer apartat daquesta Tesi, hem demostrat que la Reelina pot controlar el nivell de fosforilació en mode I de la proteïna MAP1B durant la migració de les neurones que formen lescorça cerebral. Aquesta fosforilació en mode I sha associat al control de lestabilitat dels microtúbuls durant la migració cellular. Lestudi morfològic que hem desenvolupat en lanimal deficient per la proteïna MAP1B ens ha corraborat que existeix una relació entre la cascada de senyalització desencadenada per la Reelina i lactivitat de la proteïna MAP1B. Finalment també hem descrit que en resposta a la Reelina la quinasa GSK3-beta fosforila principalment MAP1B en mode I, encara que la participació, en menor grau, de la quinasa Cdk5/p35 no pot ser descartada. En el següent punt del nostre estudi, hem relacionat la via de senyalització MAPK/ERK amb la cascada activada per la Reelina. Hem comprovat que la Reelina pot induir la fosforilació dmDab1 i la subseqüent activació de la proteïna PI3K, que a la seva vegada pot fosforilar a la proteïna Akt1/PKB. A partir daquest resultats, hem demostrat que lactivació de PI3K en reposta a la Reelina indueix lactivació de MEK1/2 i que aquesta activació desenvoca en la fosforilació de les proteïnes Erk1 i Erk2. També hem descrit que les formes fosforilades dErk1/2 en resposta a Reelina es transloquen a nucli en neurones corticals on indueixen lexpressió del factor de transcripció Egr-1. Un punt important daquest estudi es basa en el fet que hem pogut relacionar la cascada Reelin-MAPK/ERK en el procés de desadhesió de les cèllules de la zona subventricular (o SVZ) que participen en la via de la migració rostral (o RMS). A partir del fet que en presència de la Reelina, les cèllules que surten dexplants de SVZ no migren homofílicament sino que pateixen un proces de desadhesió migrant de forma individualitzada, hem descrit que si bloquegem farmacològicament o genèticament la via dactivació MAPK/ERK lefecte de desadhesió induït per la Reelina queda inhibit. Amb aquest resultat podem concloure que en resposta a la Reelina les proteïnes Erk1/2 es fosforilen i que aquesta fosforilació és necessària per que la Reelina desenvolupi els seu paper en desadhesió dels neuroblasts que participen en la RMS. El tercer i darrer punt daquesta Tesi es basa en el control per part de la Reelina de la migració radial de les cèllules granulars del cerebel. En resposta a Reelina les cèllules granulars del cerebel inhibeixen la seva migració i aquesta resposta es induïda mitjançant lactivació de la via de les MAPK/ERK. El bloqueig farmacològic daquesta via inhibeix lefecte de la Reelina. Amb aquestes dades podem concloure que lactivació, induïda per la Reelina, de la via de les MAPK/ERK no només és important en el control de la migració en el cerbell anterior sino que també és important en el cerebel, y que aquesta pot ser una cascada de senyalització que participa àmplimant en les funcions on shipotetitza la funcionalitat de la Reelina.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Soriano García, Eduardo

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:biologia cel·lular

ISBN:

Date of Publication:06/16/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.