Details

PIN IT UP! : En studie av Pin-Up-bildens visuella utveckling under 1900-talet

by Welander, Malin

Abstract (Summary)
ABSTRACTINSTITUTION:Institutionen för pedagogik, avdelningen för bild musik och kulturpedagogik, Växjö Universitet.ADRESS:Växjö universitet, 351 95 VäxjöTELEFON:0470-70 80 00HANDLEDARE:Hans T SternuddTITEL:PIN IT UP! – en studie av Pin-Up-bildens visuella utveckling under1900-taletENGELSK TITEL:PIN IT UP! – a study of the visual development in the Pin-Up-genreduring the 20th centuryFÖRFATTARE:Malin WelanderADRESS:Stallvägen 48:305, 35256 VäxjöTYP AV UPPSATS:C-uppsats, 60 poängVENTILERINGSTERMIN:Ht 2006I uppsatsen undersöks Pin-up-bildens visuella och statusmässiga utveckling under 1900-talet.Teorier som används behandlar modernism och postmodernism, institutionell konstteori samt begreppen kitsch och camp.I uppsatsen undersöks hur Pin-Up-bilden utvecklas visuellt under perioden 1920-1970. Detta visualiseras med hjälp av semiotiska bildanalyser. Man undersöker även Pin-Up-genrens status och följer den utveckling och omvärdering av bilderna som sker i och med postmodernismens uppvärdering av populärkulturella och kommersiella uttryck.I den avslutande analysen ges en möjlig förklaring till varför dessa Pin-Up-bilder har kvar sin popularitet ännu i dag, genom att man knyter dessa till Susan Sontags teorier om camp.Keywords: Pinuppor, Pin-Up, postmodernism, modernism, popkonst, camp, kitsch, illustration
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:03/07/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.