Details

Organisatorisk interaktion : En fråga om kunskap

by Blomberg, Susanne; Åkerlind, Magnus

Abstract (Summary)
Background: In recent years, knowledge has been acknowledged as an important source used to obtain competitive advantage. However, companies face the problem of how to use their employee’s knowledge in the most effective manner. Purpose statement: The purpose of this thesis is to explore how technological consulting firms can internally create, and spread relevant knowledge throughout their organizations. Scope: The study considered professional knowledge within three technical consulting firms in Linköping. Research method: Five to eight personal interviews were conducted at each of the three case firms. Results: In order for employees to deliver excellent solutions, an overall view of the company is important. This view is attained through the four knowledge’s, but it has its main core in the individual tacit knowledge. Organigraphs illustrates the contact surfaces that facilitate transfer of tacit knowledge between individuals. A well functioning individual and group based learning is enough to make technical consulting firms reach commercial success. Keyword Kunskapande, knowledge management, kunskapsspridning, organisationsstruktur, institutionalisering, Lars Lindkvist Förord En mörk och kylig februaridag tändes det plötsligt ett värmande ljus och två studenter på Ekonomprogrammets sista termin utropade – Eureka. Efter en månad av vridande och vändande på problem och syfte hade vi äntligen kommit fram till att vårt intresse för organisationers sätt att sprida kunskap var en lämplig utgångspunkt för vår uppsats. För att kunna testa de hypoteser vi ställt upp rörande sambandet mellan individernas kunskap och företagets mål att tjäna pengar behövdes fallföretag. Vi kom i kontakt med våra tre fallföretag Ecom, Tele och Real och vill här passa på att tacka Er för den tid och de resurser Ni ställt upp med. Utan Er medverkan hade det inte varit möjligt att genomföra vår idé. En uppsats skriver sig dock inte av sig själv. Det behövs någon att bolla både tokiga och mindre tokiga idéer med. Den person som tagit emot våra bollar och även returnerat desamma är vår handledare Lars Lindkvist som vi härmed vill tillägna ett stort TACK. Linköping den 8 juni 2000 Susanne Blomberg & Magnus Åkerlind Organisatorisk interaktion – En fråga om kunskap INNEHÅLL INNEHÅLL ......................................................................................................................I
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:kunskapande knowledge management kunskapsspridning organisationsstruktur institutionalisering lars lindkvist

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.