Details

Organisationers medierelationer : en kvantitativ kartläggning av organisationers mediekontakt och medieverktyg

by Johansson, Andreas; Wetterblad, Ellinor

Abstract (Summary)

Resultatet visar att stora organisationer i Sverige är väl medvetna om vikten av goda medierelationer och hur de byggs och förvaltas. De använder dessutom tillgängliga verktyg vid mediekontakter på rätt sätt vilket ökar chanserna till en rättvis eller till och med fördelaktig spegling av organisationen i media. Studien visar att direktkontakt med journalister och att informationsfunktionen har en central roll i organisationens mediearbete är av högsta betydelse för att lyckas med medierelationer. Undersökningen bevisar dessutom att ett aktivt och strategiskt mediearbete kan påverka en organisations mediebild.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:massmediekontakter organisationer mediearbete

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.