Details

Operating with Options : A Study of Volatility

by Berntsson, Martin

Abstract (Summary)
In this thesis, I have had the intention to try to explain the importance of having a conception of volatility when one is trading with Options. The purpose has been to investigate if one can learn anything from the history of the volatility and to study if the historical volatility is a better indicator of the future volatility than the implied volatility. Additionally, to see if one can make a profit from Options with a different conception of the volatility. In the thesis, I have used Black, Scholes and Merton’s epoch-making theory on how to price Options, the Black-Scholes formula. From that formula, I have derived the volatility in the OMX index’s Option prices, the implied volatility. I have also used the formula to calculate the true and historical volatility. In order to take advantages from a different conception of the future volatility than the markets I have presented a number of different Option strategies. The conclusions I have been able to draw from OMX index Options in year 2001 is that the implied volatility seems to be better to predict the true volatility than the historical volatility. Neither one of them is perfect indicators of the true volatility but the total sums of squares of the implied volatility deviates less from the true volatility than the historical volatility on average. To conclude the history of the volatility one can establish the fact that the volatility that reflects in Option prices does not very often correspond with the true volatility. No one have the power or the insight to prognosticate the future volatility perfectly incessantly. Yet, it is the differences in people’s conceptions of the volatility that create the trade with Option and makes it to such an interesting and useful tool. i Magisteruppsats inom Finansiering Titel: Författare: Handledare: Operating with Options – A Study of Volatility Martin Berntsson PhD Johan Klaesson and PhD. Candidate Johanna Palmberg Datum: September 2006 Ämnesord: Black-Scholes, Volatilitet, Optioner, Finansiering, Strategier Sammanfatting I denna uppsats har jag haft intentionen att försöka förklara vikten av att ha en uppfattning av volatilitet när man handlar med Optioner. Syftet har varit att analysera ifall man kan lära sig från volatilitetens historia, och ifall historisk volatilitet är bättre på att indikera framtida volatilitet än marknadens volatilitet, även kallad den implicita volatiliteten. Syftet har även varit att undersöka ifall det går att göra vinst på Optioner om man har en annan uppfattning om den framtida volailiteten. I uppsatsen har jag använt mig av Black, Scholes and Mertons epokavgörande teori om hur man prissätter Optioner, den så kallade Black-Scholes ekvationen. Från den ekvationen har jag erhålligt volailiteten i OMX index Optioner, den implicita volatiliteten. Black-Scholes ekvationen har likaså använts för att härleda denna faktiska och historiska volaliteten. För att kunna utnyttja en annan uppfattning om den framtida volaliteten än marknadens så har jag presenterat ett antal olika Options strategier. De slutsatser som jag har kunnat dra från år 2001 OMX index Optioner är att den implicita volaliteten verkar vara bättre på att förutspå den faktiska volaliteten än den historiska volatiliteten. Ingen av dem är en perfekt indikator på den faktiska volatiliteten men i genomsnitt så skiljer sig den implicita mindre från den faktiska än den historiska. För att sammanfatta volalitetens historia så kan man påstå att volatiliteten som reflekteras i Optionspriset sällan stämmer överens med den faktiska volatiliteten. Ingen sitter på Optionsmarknaden med en kristallkula och kan förutspå volatiliteten perfekt hela tiden. Samtidigt är det just skillnader i volatilitetstro mellan de olika aktörerna i en Optionsaffär som skapar handel och som gör Optioner till ett så användbart och intressant instrument. ii
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:11/10/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.