Details

Omsorgsinriktat lärande :en studie om lärande i hemtjänsten

by Drugge, Christina, PhD

Abstract (Summary)
Studien är utförd i två norrlandskommuner i 6 olika hemtjänstgrupper. Syftet med studien har varit studera lärandets förutsättningar och villkor i hemtjänsten. Metoden som använts är en etnografisk fallstudie. Vad jag försökt visa i denna studie är att kunksap är en social process som förutsätter dialg, reflektion, småprat och berättande. De arbetslag som hade dialogiska ledare, en god sammanhållning och en inbyggd flexibilitet var också de arbetsgrupper som intog ett lärande förhållningssätt. Hemtjänstorganisationen domineras av en institutionalierad informalitet , en frizon som skapas av personalen själva. Genom den institutionaliserade informaliteten skapas möjligheter för ett lärande förhållningssätt där flexibilitet, fantasi och omdömesförmåga kan utvecklas.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.