Details

Om dödens betydelse eller icke-betydelse : – En läsning av epikurismens förhållande till döden, utifrån Lucretius Om tingens natur About Deaths being or not being : - a reading of Lucretius De rerum natura

by Tollstedt, Mia

Abstract (Summary)

Uppsatsen tar upp frågan om döden inom den epikureiska filosofin. Det visar sig att frågan kan delas upp i flera frågor. Dessa delfrågor kring döden är kopplade till olika rädslor. Uppsatsen tar även upp hur frågan kring döden blir bron mellan metafysiken och etiken inom den epikureiska filosofin. Uppsatsens huvudpunkt är utredningen av Lucretius, De rerum natura. Uppsatsen följer Lucretius argumentation kring naturen, världen och universums uppbyggnad , gudarnas förehavanden och till slut döden som en icke-händelse och därför inget att frukta.

För att förstå Lucretius bör man även studera Epikuros originaltexter.

Frågan är om Lucretius argument tillför någonting nytt inom den epikureiska filosofin, eller om Lucretius endast omformulerar och ger nya liknelser kring det som redan står att finna i Epikuros originaltexter.

Uppsatsens slutsats blir att Lucretius egentligen inte tillför någonting nytt och att Epikuros argument om döden som en icke-händelse står sig bra.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:death fears gods nature universe atoms ethics epicurus lucretius de rerum natura döden rädslor gudar naturen universum atomer etik epikuros history and philosophy subjects historisk filosofiska ämnen

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.