Details

Om arbete- en antologi om arbetes betydelse för identitetsskapande och livsvillkor

by Ekbladh, Stefan; Eriksson, Simon; Gidoff, Andrea; Johansson, Anna; Rångeby, Anderas

Abstract (Summary)
Trots människans mångfacetterade karaktär spelar yrkesidentiteten en betydande stor roll för hur vi introducerar oss för, och kommunicerar med andra människor. Den slutsats vi drar är att arbete har en central roll i de flesta människors liv. Arbete kan föra med sig en social gemenskap, bidra till ekonomisk försörjning och ge tidsstruktur i en människas vardag vilket bidrar till en människas livsvillkor. Detta kan skapa trygghet hos individen varpå arbete betraktas som åtråvärt av de flesta. Arbete spelar följaktligen en central roll för människors identitetsskapande. Detta framkommer i vår antologi då de olika delarna behandlar betydelsen av arbete, dels arbete i sig och frånvaron av ett arbete men också olika arbetens betydelse och dess påverkan på identiteten. I denna antologi står att läsa om arbetsvägran, makt och ledarskap, klassresor genom akademisk utbildning, arbetslösa ungdomar och arbetsfrihet. Nyckelord Arbete, identitet, livsvillkor, flexibilitet, arbetsvärde, modernitet, postmodernitet Om Arbete En antologi om arbetets betydelse för identitet och livsvillkor Stefan Ekbladh – Simon Eriksson – Andrea Gidoff – Anna Johansson – Andreas Rångeby Handledare: Patricia Söderström En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005 Antologin kan beställas genom: Anna Martin-Magnusson Linköpings universitet,ITUF Kungsgatan 38- 601 74 Norrköping e-post: annma@ituf.liu.se Institutionen för tematisk utbildning och forskning Förord Härmed skulle vi vilja rikta ett stort tack till våra informanter som gjort det möjligt för oss att genomföra detta arbete, då de bidragit med sin tid och erfarenheter. Vidare vill vi tacka vår handledare, Patricia Söderström för sina konstruktiva råd och givande kritik. Innehåll
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:arbete identitet livsvillkor flexibilitet arbetsvärde modernitet postmodernitet

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.