Details

Objekt-relationsmappning i datacentrerad applikation Object-Relational Mapping in a Data-Centric Application

by Öjebo, Erik

Abstract (Summary)

Denna rapport presenterar en undersökning av sex olika objekt-relationsmappningsramverk, nämligen Entity Framework, LINQ to SQL, NHibernate, Castle ActiveRecord, MyGeneration Doodads och Subsonic. Undersökningen redogör för styrkor och svagheter hos de olika ramverken samt diskuterar när respektive ramverk är lämpligt att använda.

De ramverk som bedömdes vara mest intressanta var NHibernate och Entity Framework, då de erbjuder flexibel mappning mellan domänmodellen och det underliggande databasschemat samt god tillgång till dokumentation och litteratur.

Undersökningen användes som grund för att besluta vilket av de aktuella ramverken som skulle användas vid en omskrivning av en existerande applikation för IT-konsultföretaget Sogeti. Det ramverk som ansågs mest lämpligt för applikationen var NHibernate.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Örebro universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:object relational mapping data access net nhibernate entity framework castle activerecord linq to sql mygeneration doodads subsonic objekt relationsmappning dataåtkomst computer engineering datorteknik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.