Details

New insights in photodynamic theraphy: production, diffusion and reactivity of singlet oxygen in biological systems

by Jiménez Banzo, Ana María

Abstract (Summary)
RESUM: Sha estudiat la cinètica de fotosensibilització de loxigen singlet (1O2) en cèllules eucariotes en suspensió mitjançant un espectròmetre dúltima generació amb resolució temporal per sota del microsegon. Els estudis revelen que la cinètica del 1O2 depèn del seu lloc de formació. Per una banda, la producció del 1O2 es més lenta en els lisosomes que en el nucli. Per altra banda, el 1O2 es capaç descapar de les cèllules quan es fotosensibilitza en el nucli, però es queda confinat al interior si es fotosensibilitza en els lisosomes. Malgrat que el temps de vida del 1O2 es troba en els microsegons, la desactivació principal ve donada per interaccions amb les biomolècules característiques de cadascú dels orgànuls. La incertesa respecte a la producció de 1O2 en un orgànul determinat es pot eliminar mitjançant lús de fotosensibilitzadors modificats genèticament, ja que aquets poden ésser expressats selectivament. Amb aquesta finalitat, savaluen les propietats fotosensibilitzants de mutants de proteïna fluorescent verd (GFP). Algunes de les GFPs estudiades sensibilitzen la formació del 1O2 malgrat amb baixa eficiència. Els resultats obtinguts es comparen amb els del cromòfor de la GFP i mostren que lestructura proteínica, a sobre de modular les propietats fotofísiques del cromòfor, també el protegeix de la desactivació collisional. Finalment, sestudien les propietats dabsorció bifotónica del 2,7,12,17-tetrafenilporficé i del seu complex de palladi (II). Leficiència de formació del 1O2 per part dels dos compostos, desprès de labsorció simultània de dos fotons, es aproximadament 100 vegades superior a la dels seus anàlegs porfirínics, amb seccions dabsorció bifotòniques ? ~ 25 GM. Les excellents propietats daquestos compostos sexpliquen mitjançant arguments qualitatius i sanalitzen les seves perspectives de cara al seu ús en teràpia fotodinámica.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Nonell Marrugat, Santiago

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:iqs química orgànica i bioquímica

ISBN:

Date of Publication:04/25/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.