Details

Namnbyten av företag : Varför och Hur?

by Anik, Ferhat; Anik, Evin

Abstract (Summary)
itel: Namnbyten av företag - Varför och Hur? itle: Corporate name changes – Why and How? evel: Final Assigment for a Bachelor’s Degree in Business Adminstration University of Gävle instration elephone: +46(0)26 – 64 85 00 y: Evin Anik ate: 2006-12-20 upervisor: Aihie Osarenkhoe eywords: Brands, Names, Rebranding, Communication yckelord: Varumärken, Namn, Rebranding, Kommunikation T T L Department of Business Adm S-801 76 GÄVLE SWEDEN T Telefax: +46(0)26 - 64 86 96 B Ferhat Anik D S K N ii FÖRORD Det som har gjort detta område intressant för oss har varit namnbyten som några av våra anhöriga har genomfört. Vi vill tacka alla som har underlättat det för oss så att denna studie har kunnat genomföras. Speciellt vill vi tacka vår handledare Aihie Osarenkhoe som har med sin energi, optimism och pådrivning stött oss, syskonen Evin och Ferhat, under hela arbetets gång. Han har även fått oss att se forskning ur ett helt nytt perspektiv, vilket har varit lärorikt. Sedan vill vi tacka Kaisa Fexe på Nordea och Lars-Göran Pihl, som tog sin tid med intervjuerna och därmed gjorde uppsatsen möjligt. Slutligen vill även tacka vår opponent som har med sin feedback bidragit till förbättring av uppsatsen. Gävle december 2006 _____________________ Evin Anik ______________________ Ferhat Anik iii
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:02/14/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.