Details

NAFTA-avtalets inverkan på den mexikanska jordbrukssektorn

by Sjölund Mångberg, Sofia

Abstract (Summary)
Har NAFTA-avtalet (North American Free Trade Agreement) som 1994 ingicks mellan Mexiko, USA och Kanada, haft de effekter på den mexikanska jordbrukssektorn, speciellt dess majssektor, som kan förväntas i enlighet med nationalekonomisk teori? Detta är den huvudsakliga forskningsfrågan som denna uppsats försöker undersöka och besvara. Min slutsats är att i fråga om Mexiko är svaret i huvudsak beroende på vilka producenter man väljer att studera. När gäller dess majssektor är effekterna av NAFTA på de konstbevattnade producenterna, företrädesvis i norra Mexiko, mer eller mindre i linje med vad som kan förväntas, medan effekterna på de regnbevattnade producenterna företrädesvis i södra Mexiko ej följer det förväntade mönstret. I en fortsatt analys av NAFTA-avtalets konsekvenser, framstår behovet av statliga interventioner mycket tydligt. Detta i syfte att skydda känsliga importkonkurrerande sektorer, korrigera marknadsmisslyckande och för att på bästa sätt dra fördel av de möjligheter som skapas av ett frihandelsområde – något man, i Mexikos fall, hittills inte lyckats med fullt ut. Nyckelord: NAFTA, Ekonomisk Integration, Handel, Jordbruk, Majs. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING ...............................................................................................................4 2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ...................................................................6 2.1 HECKSCHER-OHLIN TEORIN.........................................................................................6 2.2 EFFEKTER AV ETT FRIHANDELSOMRÅDE ....................................................................10 3. MEXIKO OCH DESS JORDBRUKSSEKTOR....................................................15 3.1 DEN MEXIKANSKA JORDBRUKSSEKTORN ...................................................................16 3.2 DEN MEXIKANSKA MAJSSEKTORN..............................................................................18 4. NAFTA-AVTALET..................................................................................................20 4.1 FÖRVÄNTADE EFFEKTER AV NAFTA-AVTALET.........................................................22 5. UTVECKLINGEN INOM DEN MEXIKANSKA
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/21/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.