Details

Musikundervisningens mål och utvärdering. Två musiklärares undervisning.

by Törnvall, Fredrik

Abstract (Summary)
Detta arbete tar sin utgångspunkt i mina funderingar om hur musiklärare arbetar för att nå upp till de mål som anges i Lpo 94. Anledningen till att jag har fastnat just för hur man uppnår dessa mål i ämnet musik beror på att min personliga erfarenhet är att det är mycket svårt att göra detta. Jag har också velat ta reda på om och hur lärare utvärderar sin undervisning. Även här är det mina egna erfarenheter som ligger till grund för nyfikenheten. Många lärare jag har sett verkar helt på det klara över att en viss lektion eller ett visst moment i undervisningen inte fungerar. Trots detta fortsätter de att genomföra lektionen/momentet om och om igen! Hur utvärderar dessa lärare? Mitt arbete bygger främst på de intervjuer som jag har gjort med två musiklärare och några av deras respektive elever. Utgångspunkten för arbetet är i övrigt Lpo 94, som skall ligga till grund för all undervisning, samt den övriga litteratur som jag kommer att presentera nedan. I litteraturgenomgången finns bland annat en kort historik över musikämnets utveckling i Sverige. Jag presenterar sedan mina intervjuer med lärare och elever samt de frågor som jag använde mig av under intervjutillfället. Intervjuerna är i sammandrag samt återgivna objektivt och så noga som möjligt för att ge en bättre förståelse för mitt subjektiva resonemang som sedan följer under rubriken ”diskussion”. I denna diskussion knyter jag även an till den litteratur som jag har läst. Jag tycker att intervjuerna har gett mig en bra uppfattning om hur musiklärare ute på fältet verkligen arbetar. Extra intressant var det att jag av en slump träffade två så pass olika lärare. Naturligtvis arbetar de liknande på många sätt (på grund av Lpo?) men de skiljer sig ganska mycket åt vad det gäller kunskapssyn och framför allt hur de utvärderar sin undervisning. Nyckelord Keyword Musik, musikundervisning, utvärdering. Innehåll 3
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:musik musikundervisning utvärdering

ISBN:

Date of Publication:01/01/1999

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.