Details

Music recommendation and discovery in the long tail

by Celma Herrada, Oscar

Abstract (Summary)
Resum Avui en dia, la música està esbiaixada cap al consum d'alguns artistes molt populars. Per exemple, el 2007 només l'1% de totes les cançons en format digital va representar el 80% de les vendes. De la mateixa manera, només 1.000 àlbums varen representar el 50% de totes les vendes, i el 80% de tots els àlbums venuts es varen comprar menys de 100 vegades. Es clar que hi ha una necessitat per tal d'ajudar a les persones a filtrar, descobrir, personalitzar i recomanar música, a partir de l'enorme quantitat de contingut musical disponible. Els algorismes de recomanació de música actuals intenten predir amb precisió el que els usuaris demanen escoltar. Tanmateix, molt sovint aquests algoritmes tendeixen a recomanar artistes famosos, o coneguts d'avantmà per l'usuari. Això fa que disminueixi l'eficàcia i utilitat de les recomanacions, ja que aquests algorismes es centren bàsicament en millorar la precisió de les recomanacions. És a dir, tracten de fer prediccions exactes sobre el que un usuari pugui escoltar o comprar, independentment de quant útils siguin les recomanacions generades. En aquesta tesi destaquem la importància que l'usuari valori les recomanacions rebudes. Per aquesta raó modelem la corba de popularitat dels artistes, per tal de poder recomanar música interessant i desconeguda per l'usuari. Les principals contribucions d'aquesta tesi són: (i) un nou enfocament basat en l'anàlisi de xarxes complexes i la popularitat dels productes, aplicada als sistemes de recomanació, (ii) una avaluació centrada en l'usuari, que mesura la importància i la desconeixença de les recomanacions, i (iii) dos prototips que implementen la idees derivades de la tasca teòrica. Els resultats obtinguts tenen una clara implicació per aquells sistemes de recomanació que ajuden a l'usuari a explorar i descobrir continguts que els pugui agradar.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Serra Casals, Francesc Xavier

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:tecnologies de la informació i les comunicacions

ISBN:

Date of Publication:02/16/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.