Details

Motivation och självuppfattning : Hur kan en lärare påverka?

by Kilbrand, Maria

Abstract (Summary)
Motivation beskrivs som grundläggande för mänsklig verksamhet och handlar bland annat om att aktivera och upprätthålla beteenden. Det förekommer en mängd olika motivationsteorier i litteraturen men de som är mest intressanta för pedagogen är de som behandlar prestationsmotivation. Prestationssituationer kännetecknas av att vi vill nå uppsatta mål och framgång. Teorierna tar upp flera faktorer som spelar roll för prestationsmotivationen, alltså för hur mycket vi väljer att engagera oss i en aktivitet. Några av dessa är värdet vi ser i att utföra en uppgift, förväntningar om att klara den, tidigare erfarenheter av framgång eller misslyckande, förväntningar från lärare och föräldrar och självuppfattning.Som pedagog är det viktigt att förstå vad en dålig självkänsla innebär och vikten av att få uppleva framgångar. För att påverka elevernas motivation och självuppfattning är det av betydelse med lärostoff som intresserar och ger lagom utmaning. Öppenhet och engagemang samt förmåga att själv kunna kritisera och reflektera över sitt arbete är egenskaper en lärare behöver som vill arbeta med sina elevers motivation.Denna litteraturstudie belyser vikten av motivation och självuppfattning, samt hur läraren i sitt arbete kan påverka dessa.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:10/09/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.