Details

Moss-sedumtakets bullerdämpande egenskaper : The noise reduction capability of greenroofs

by Jonsson, Mattias

Abstract (Summary)

Syftet med arbetet är att få en förståelse för moss-sedumtakets bullerdämpande egenskaper. Jag kommer även att försöka förutsäga med hjälp av akustikteori vilken utav de två olika uppbyggnadssystemen av moss-sedumtak som ger den bästa bullerdämpande effekten.

Mätningarna kommer att bestå i att registrera ljudtrycksnivån i rummet, vid varje oktavband i frekvensområdet 125-4000 Hz. Först utan moss-sedummattan och sedan med moss-sedum mattan. Storleken på differensen i ljudnivån ger en bild av i vilket frekvensområde som ljudabsorptionen är effektivast. För att ytterliggare öka förståelsen för hur moss-sedum absorberar ljud så kommer även absorptionsfaktorn att beräknas. Utifrån resultaten kan man se en tydlig bild på hur xeroflor moss-sedum mattan absorberar i frekvenserna 125-4000 Hz. Den har sin bästa absorption i området 500-4000 Hz och i detta område så är det runt 1000 Hz som den absorberar effektivast.

 

Om vi tittar på de två olika systemen som Veg Tech använder för att bygga upp ett sedumtak på så sker dämpningen i XMS 0-4 med hjälp av luftspalten och i system XMS 2-27 i VT-filten. Men i detta fall så är luftspalten endast 25 mm så en märkbar ökad dämpning är svårt att föreställa sig. VT-filten som används i XMS 2-27 har öppna celler och kan liknas vid mineralull, som är en bra absorbent. Min slutsats är att 10 mm VT-filt ger bättre dämpning än en luftspalt på 25 mm.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:moss sedum gröna tak veg tech vegetationsteknik buller absorbent akustik building engineering byggnadsteknik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.