Details

Morgondagens cafémöbel - för uteservering : Tomorrows furnishing - for outdoor use

by Åkeson, Filip; Bergman, Martin

Abstract (Summary)

Rapporten behandlar utvecklingen av ett nytt möblemang för uteservering. Möblemanget är i första hand ämnat för Lidköpings kommun, i samband med den nya designmanual de har utvecklat. Under projektets gång har utvecklingsgruppen haft två övergripande krav och mål, stöld- och vandalsäkerhet samt tillgänglighet som styrt projektet åt rätt håll, men projektet har även styrts av ett antal miljökrav som är satta på konceptet. Formgivningen av möblemanget börjar med idégenerering och skisser där olika koncept tas fram i en kvantitativ samling. Under projektets gång vidareutvecklas dessa koncept och projektet tvingar fram färre men bättre alster som senare i rapporten presenteras som CAD-skisser i 3D. Då gruppen jobbar efter de krav som tidigare nämnts krävs en del detaljlösningar på olika komponenter såsom låsmekanism samt konstruktions- och produktionstekniska lösningar (material, hållfasthetsberäkningar o.s.v.). Projektet krävde ett slutgiltigt koncept och därmed sållade utvecklingsgruppen ner antalet koncept tills ett återstod. Detta modellerades sedan successivt upp i ett 3D-modelleringsprogram, vilket var till stor hjälp för att få en förståelse för alla funktioner och proportioner. Då hela CAD-fasen var klar involverades en rad olika företag för att lyckas producera en prototyp. Detta var en av de mest händelserika faserna i projektet, då gruppen fick träffa mycket olika människor på en rad olika platser i Sverige. Här fick också konceptet designas om i viss mån då vissa tillverkningsproblem dök upp. Efter mycket möda och stort engagemang från både tillverkare och utvecklingsgruppen, blev resultatet ett mycket exklusivt möblemang som möter majoriteten av användarnas och kundernas krav.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:integrerad produktutveckling

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.