Details

Monacat femení en la Catalunya medieval: Santa Maria de Valldaura (1241-1399), El

by Obiols Bou, Montserrat

Abstract (Summary)
La tesi EL MONACAT FEMENÍ EN LA CATALUNYA MEDIEVAL: SANTA MARIA DE VALLDAURA (1241-1399) té dues parts ben diferenciades, una lestudi monogràfic del monestir, precedit de la descripció de lentorn espiritual del moment, i una segona part formada per la reconstrucció de la Col.lecció Diplomàtica del monestir. Els objectius del treball són bàsicament: - Fer una mirada, una observació a lentorn espiritual i religiós de la societat en lEuropa occidental, i en especial a les dones en els segles XI al XIV. Els nous moviments espirituals en els que elles hi participaren i a vegades crearen: beguines, eremites, càtares, entre altres. Les noves ordes monàstiques i la vinculació a l´Orde del Cister. Destacant i escoltant també la pròpia veu de les dones escriptores. - Un segon objectiu és l´anàlisi monogràfic del monestir cistercenc femení de Santa Maria de Valldaura, des de la seva fundació l´any 1241 fins al 1399, quan es traslladat a la ciutat de Manresa. Els orígens, els motius de la fundació i les primeres donacions. Les "domnas" que estigueren al darrera de la fundació. També la descripció de la comunitat cenobítica i convent. Les abadesses, les monges i els càrrecs de la petita comunitat. Anàlisi de moments conflictius com el conflicte i crisis davant un possible trasllat a la vila de Berga, que acaba amb la divisió del monestir. Finalment lestudi del patrimoni: descripció del procés de formació, àrees geogràfiques, lorganització i sistemes de gestió. - Un tercer objectiu ha sigut introduir i analitzar la clausura en els monestirs medievals femenins i observar el grau de llibertat, en especial el Cister femení i Santa Maria de Valldaura en concret. La normativa de la pròpia Orde del Cister i la del papat a partir del segle XIV. Els documents són essencialment del "Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sección Clero. Fondo de Santa Maria de Valldaura"; i a més del Arxiu de la Corona d Aragó de Barcelona i també daltres arxius. Un total de 231 documents que constitueixen la Col.lecció Diplomàtica. Lestudi i treball que he presentat, la tesi, mha fet descobrir lentorn espiritual, lescenari excepcional, dels segles XII i XIII en manifestacions espirituals i religioses en què les dones hi participaren activament, en idees i nombre i que mhan servit de base per situar i entendre el monestir, i al que he dedicat una part important de la tesi. Magradaria, però, destacar quatre aspectes que crec importants, definitoris i explicatius del que va ser un possible història del monestir, els seus antecedents i el punt final; tot i que encara esperen un esforç més de recerca i estudi. 1. La relació entre la vida eremita i les noves comunitats monàstiques a inicis del segle XII, i en especial dins lOrde del Cister. Una relació potser conduïda, per trobar una solució a les petites comunitats deremites. Fem també un recorregut de les petites comunitats de dones a Catalunya i el seu pas, la seva incorporació a lOrde Cister. 2. Lorigen de la comunitat de dones de Santa Maria de Valldaura, i molts anys més tard, el camí vers el monacat. La seva filiació i passos essencials vers lOrde del Cister. La formació de la comunitat monàstica, del convent i monestir, amb lelecció de labadessa i càrrecs. 3. Les Domnas fundadores, que acolliren i acompanyaren a la comunitat. La figura de dones nobles protectores i fundadores és freqüent en les comunitats monàstiques medievals, juntament amb els seus llinatges. A Santa Maria de Valldaura trobem una sèrie de "Domnas" que lacompanyaren al llarg de la seva vida. 4. La crisi, conflictes i divisió de la comunitat i del monestir: la pobresa, laïllament i la falta de clausura, motius esgrimits lany 1327 per al seu trasllat a la vila de Berga, però que no es farà fins lany 1340, amb la fundació dun nou monestir: Santa Maria de Montebenet a Berga, mentre Santa Maria de Valldaura continuà a Olvan. Sintenta complir la Decretal Periculoso de 1298 del papa Bonifaci VIII, primera normativa que estableix la clausura de les mongesen tots els monestirs de dones, però a més i en el fons una lluita de poder. Finalment el monestir de Santa Maria de Valldaura es traslladarà lany 1399 a la ciutat de Manresa, fent servir els mateixos arguments: està en un lloc pobre, aïllat, sense clausura, i afegint a més situat en terres de baronies, amb perill per lànima i el cos.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Rivera Garreta, Milagros

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:història medieval paleografia i diplomàtica

ISBN:

Date of Publication:09/15/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.