Details

Mobiltelefonin, det sjunde massmediet : Mobiltelefonens lämplighet som relationsmarknadsföringskanal.

by Eriksson, Daniel; Andersson, Fredrik

Abstract (Summary)

Den här uppsatsen behandlar mobilmarknadsföring och ämnar svara på frågan om hur lämplig mobiltelefonen egentligen är som relationsmarknadsföringskanal. Vi har funnit de metoder som är vanligast förekommande för att sprida reklambudskap och jämför hur bra de uppfyller kraven för att vara relationsskapande. För att utröna detta har vi intervjuat branschkunniga personer från två av landets största mobiloperatörer samt personer som arbetar på nordiska mobilmarknadsföringsbyråer. För att mäta styrkan hos mobilmarknadsföring som relationsfrämjande marknadskanal har vi genom modeller från relationsmarknadsföringen skapat ett eget ramverk vilket vi applicerat på olika marknadsföringsmetoder via mobiltelefonen. Resultatet av vår studie visar på att mobilmarknadsföring kan användas för att bygga långsiktiga, ömsesidiga och vinstgivande relationer, vid rätt användning. Den metod som uppfyllde kriterierna bäst var applikationer. Övriga metoder som vi undersökte kan till viss del användas som komplement inom ramen för relationsmarknadsföring. Vi belyser även att mobilmarknadsföring verkar på en omogen marknad där tekniska aspekter, kunskapsöverföring och standardiseringar måste byggas ut för att genomslagskraften av mobiltelefonen som hjälpmedel inom relationsmarknadsföring ska bli så stor som möjligt.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:mobile advertising relationship marketing ads relationsmarknadsföring mobilmarknadsföring mobilreklam marknadsföring mobiltelefoni business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.