Details

Mobil mikrobetalning - Betalningslösningen via SMS : En studie kring en SMS-baserad betaltjänst

by Hinze, Andreas; Isaksson, David

Abstract (Summary)

I detta arbete har vi studerat tjänsten SMS-betalning. Vi har fokuserat på att utvärdera och beskriva tjänstens användningsområde samt dess styrkor och svagheter. Utifrån företaget Mobill, vars affärsidé är att utveckla en betalningstjänst via SMS har vi fått en bild av hur ett företag kan satsa på denna teknik. I en studie med konsumenterna har vi visat den generella bilden av inställningen till betalningstjänsten, detta för att vidare kunna utvärdera betalningssystemet. Dessa studier har båda en kvalitativ karaktär. Våra undersökningar har visat att betalningstjänstens främsta användningsområde är för mindre betalningar, så kallade mikrobetalningar, vid betalning av framför allt parkeringsavgifter, biljetter för transport, events och vägtullar. Konsumenternas attityd till betaltjänsten är positiv men fortfarande saknas det något för att en bredare användning ska utveckla sig. Vår studie visar dessutom att SMS-betalningen för med sig en stödtjänst nämligen SMS-biljetten, där SMS-systemet både ersätter betalningen av en biljett samt biljetten i sig. Något som kan ses som positivt och tala för tjänstens fortsatta tillväxt. Hotbilden är dock signifikant och utgörs av konkurrerande tjänster som kan substituera SMS-betalningen genom nyare, säkrare och mer effektiva betalningslösningar med mobiltelefonen som hjälpmedel. Om SMS-betalningens existens är hotad är dock mer tveksamt, möjligen på en längre sikt där även SMS-funktionen som kommunikations medel blir föråldrad och utbytt.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:mobile commerce payment sms micro sst mobilkommers mobilbetalning betalning mikrobetalning business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.